• Monitoring bermen park Lingezegen

Monitoring bermen park Lingezegen

In opdracht van de onderhoudspartner van het park Lingezegen gaat Blom Ecologie in 2016 en 2017 een deel van de bermen van het park monitoren. De bermen zijn ingezaaid met een inheems kruidenmengsel voor voedselrijke bodems van Cruydt-Hoeck. De eerste jaren na het inzaaien is het belangrijk om beheer goed af te stemmen op de ontwikkeling en eventueel aanvullende maatregelen te treffen. Het monitoren van de vegetatie is hierbij een belangrijk instrument. Tijdens de eerste monitoringsronde heeft een enthousiaste ecoloog in spe meegelopen.

Komt u ook genieten van de mooie bermen? Check de website van hetpark Lingezegen voor meer informatie.

Monitoring bermen park Lingezegen
Monitoring bermen park Lingezegen
Monitoring bermen park Lingezegen
Monitoring bermen park Lingezegen
Monitoring bermen park Lingezegen