• Ecologische begeleiding bij realisatie duikers in Sleeuwijk

Ecologische begeleiding bij realisatie duikers in Sleeuwijk

De gemeente Werkendam heeft in het recente verleden regelmatig overlast gehad van grote hoeveelheden neerslag die niet tijdig konden worden afgevoerd. Om de piekafvoeren beter te kunnen reguleren heeft de gemeente samen met Waterschap Rivierenland het Waterplan Werkendam opgesteld. Het waterplan moet leiden tot goed functionerende waterhuishouding. Hiertoe worden bestaande knelpunten aangepakt. Enkele van deze knelpunten zijn twee duikers langs de Rijksstraatweg en een langs de Transvaal te Sleeuwijk. Het vervangen van de duiker leidt mogelijk tot negatieve effecten voor kleine modderkruiper en bittervoorn. Ten aanzien van de mogelijke effecten is een ecologisch werkprotocol opgesteld. Conform de beschreven procedure in het ecologisch werkprotocol heeft Blom Ecologie tientallen vissen weggevangen en verplaatst. Er zijn diverse vissoorten aangetroffen waaronder: kleine modderkruiper, snoek en zeelt.

Gaat u ook ingrepen verrichten aan of in het oppervlaktewater? Duikers aanleggen, beschoeiing plaatsen of sloten dempen? Bel of mail ons voor de ecologische begeleiding, 0418 820 288 of info@blomecologie.nl 

 

Ecologische begeleiding bij realisatie duikers in Sleeuwijk | Provincie Noord-Brabant
Ecologische begeleiding bij realisatie duikers in Sleeuwijk | Provincie Noord-Brabant
Ecologische begeleiding bij realisatie duikers in Sleeuwijk | Provincie Noord-Brabant
Ecologische begeleiding bij realisatie duikers in Sleeuwijk | Provincie Noord-Brabant
Ecologische begeleiding bij realisatie duikers in Sleeuwijk | Provincie Noord-Brabant
Ecologische begeleiding bij realisatie duikers in Sleeuwijk | Provincie Noord-Brabant