• Ecologisch werkprotocol gemeente Papendrecht | Zuid-Holland

Ecologisch werkprotocol gemeente Papendrecht | Zuid-Holland

De gemeente Papendrecht heeft besloten een vervuilde oever langs de Burgemeester Keijzerweg te Papendrecht te saneren. De bestaande oever met vervuiling wordt ontgraven waarbij de grond en de gecreosoteerde palen worden afgevoerd. Na het verwijderen van de grond wordt aansluitend een nieuwe oever geconstrueerd om instabiliteit te voorkomen. Op termijn wordt de watergang verbreedt. De betrokken aannemer heeft Visserij Service Nederland verzocht om de vissen ter hoogte van de te saneren oever weg te vangen en te verplaasten. Visserij Service Nederland en de gemeente Papendrecht hebben Blom Ecologie verzocht om een ecologisch werkprotocol op te stellen. In het protocol zijn alle te nemen maatregelen opgenomen die schade aan vissen en andere (beschermde) flora en fauna zoveel mogelijk voorkomen.

Mocht u ook plannen hebben om een oever te saneren? Of wilt u andere werkzaamheden uitvoeren waarbij een ecologisch werkprotocol wenselijk is? Wij kunnen u adviseren! Neem vrijblijvend contact met ons op via info@blomecologie.nl of 0418 820 288.