Is uw activiteit schadelijk voor beschermde planten en dieren?

U wilt een nieuw huis bouwen of juist een oude slopen. Mogelijk heeft u heel andere plannen en wilt u een proeflokaal in uw wijngaard bouwen of een brug aanleggen van de weg naar de schapenweide. Voordat u dit gaat doen checkt u eerst of uw plannen vergunningplichtig zijn op omgevingsloket.nl. Als u een omgevingsvergunning (Wabo-aanvraag) nodig heeft doet u dit vervolgend bij ditzelfde loket of via de gemeente of omgevingsdienst.

De meeste vragen bij de aanvraag van de omgevingsvergunning zijn voor de hand liggend en met dito antwoord te beantwoorden. Echter bij de vraag of uw activiteit schadelijk is voor planten dieren die onder de bescherming van de Flora- en faunawet vallen ontstaat een moeilijkheid. Zonder het antwoord te weten rijzen er direct een aantal extra vragen. Welke planten en dieren zijn er dan beschermd? Wat betekent dat dan voor mij? Kan ik überhaupt nog wel bouwen als die hier zitten? Hoe kan ik dat trouwens weten?

Op uw verzoek hoe dit te weten te komen verwijst de ambtenaar u door naar een ecologisch adviesbureau. Google geeft als zoekresultaat veelal informatieve overheidssites. Het probleem is hiermee echter niet direct opgelost. Wat u nodig heeft is duidelijkheid over de mogelijke effecten naar aanleiding van uw plannen. Deze duidelijkheid krijgt u door een oriënterend onderzoek uit te laten voeren door een ecologisch adviesbureau. Zo’n oriënterend onderzoek geeft u in eerste instantie duidelijkheid over de potentiele aan- of afwezigheid en mogelijk optredende schade voor beschermde planten en dieren en eventuele vervolgstappen.

Niet om het u makkelijker te maken maar om zich te profileren hebben adviesbureau het oriënterend onderzoek verschillende namen gegeven. De bomen in het bos van oriënterend onderzoek heten onder andere: ecoscan, natuurtoets, flora & faunatoets, ecologische quickscan, flora en faunatoets, quickscan flora en fauna, ecologische quick scan en flora en fauna quickscan.

Bij Blom Ecologie heet het oriënterend onderzoek een ‘ecologische quickscan’. Gewoon omdat we snel en goed voor u willen checken of er wat aan de hand is. O ja, ...of uw activiteit schadelijk is voor beschermde flora en fauna? Neem even contact met ons op via 0418 820 288 of info@blomecologie.nl.

 

Auteur: Johan Blom