• Rode Lijst vogels Europa | European Red Lists of Birds

Rode Lijst vogels Europa | European Red Lists of Birds

Deze week is de nieuwe Rode Lijst voor vogels in Europa gepubliceerd. Van de ongeveer 533 vogelsoorten is 13% bedriegd (67 soorten) op Europees niveau. De hoofdoorzaken van deze bedreiging zijn illegale doding en verandering in grondgebruik. Met 25 soorten gaat het beter sinds 2004, met 29 soorten juist slechter (foto: Jaco Costerus).

Voor meer informatie:

Natuurbericht | http://www.natuurbericht.nl/?id=14017

European Red Lists of Birds | http://www.birdlife.org/sites/default/files/attachments/RedList%20-%20Bi...

Sovon Vogelonderzoek Nederland | https://www.sovon.nl/nl/actueel/nieuws/europese-rode-lijst-van-vogels-ve...