• Kruidenrijk grasland

Red de rijke weide

Vogelbescherming Nederland heeft een campagne geïnitieerd om kruidenrijke graslanden te redden. Het doel is om middels de stimulatie van authentieke Hollandse graslanden de positie van bedreigde weidevogels te verstevigen. De achteruitgang van weidevogels kan volgens de Vogelbescherming gestopt worden door de realisatie van 200.000 hectare kruidenrijk grasland. De consument moet de nieuwe weiden gaan financieren door de boer een hogere melkprijs te betalen. Boeren moeten de melk voor een steeds hogere kostprijs produceren. Om het boerenbedrijf rendabel te houden is de werkwijze in de afgelopen jaren steeds meer geïntensiveerd. Een hogere melkprijs zou dit proces kunnen omkeren.

Vogelbescherming Nederland heeft voor de campagne een petitie opgestart om de achteruitgang van de weidevogels en het stimuleren van kruidenrijke graslanden te agenderen bij zuivelfabrikanten en politieke organen. De petitie kan getekend worden op www.redderijkeweide.nl.

 

Auteur: Johan Blom