Massale paddentrek

De plotseling hoge temperatuur in combinatie met de neerslag en gunstige luchtvochtigheid heeft in het weekend van 15-16 april een massale ‘paddentrek’ veroorzaakt. Gedurende een ronde van 2 kilometer binnen de bebouwde kom in Waardenburg werden meer dan 150 gewone padden Bufo bufo en een kamsalamander Triturus cristatus waargenomen.

Door de lang aanhoudende koude hebben amfibieën het winterverblijf later verlaten dan normaal het geval is. Vele vrijwilligers spannen zich in om een veilige oversteek te verzorgen voor de trekkende amfibieën. Meer informatie hierover vindt u op www.padden.nu