• Grauwe ganzen

Ganzen in Nederland

Ganzen zijn niet weg te denken in het winterse Nederlandse polderlandschap. Na het broedseizoen op de Russische toendra’s komen grote groepen luid gakkend aan na een rechtstreekse reis of met korte stukjes als langs een toeristische route. De ganzen komen af op het eiwitrijke gras en de open en waterrijke gebieden. Omdat circa de helft van alle in Europa overwinterende ganzen in Nederland overwinteren hebben we internationaal een grote plicht betreffende de bescherming van de winterganzen. Naast de wintergasten is er ook een groeiende zomerpopulatie. De aanwezigheid van standganzen leidt regelmatig tot conflicterende situaties met andere belangen zoals luchtvaart, agrarische sector en volksgezondheid.

De meest bekende ganzen in Nederland zijn de grauwe gans, kolgans, brandgans, rotgans, rietgans, Canadese gans en Nijlgans. De Nijlgans is geen echte gans maar eendachtige, een naaste verwant van de bergeend. De Canadese gans en Nijlgans zijn beide exoten die uit gevangenschap ontsnapt zijn en zich aangepast hebben aan de Nederlandse omstandigheden. Ondanks het relatieve opportunisme hebben alle ganzensoorten specifieke voorkeur voor bepaalde gebieden en omstandigheden.

Met name de omvang van de huidige populatie standganzen leidt tot een onaanvaardbare proportie schade aan economische, ecologische en veiligheidsbelangen. Om tot oplossingen te komen zijn diverse belangengroepen bijeengekomen. Per 1 januari 2014 zou het Ganzenakkoord worden uitgevoerd, een afsprakenpakket om de populatie van de (stand)ganzen verantwoordelijk te beheren. Het akkoord is echter van de baan omdat geen overeenstemming kon worden bereikt over de winterrust. De belangenorganisatie KNJV was al in eerder stadium uit het overleg gestapt omdat het concept ganzenakkoord al op enkele punten ethische en praktisch onuitvoerbaar werd bevonden. De provincies gaan nu met de afzonderlijke belanghebbende afspraken maken over het ganzenbeheer. Meer lezen over ganzen(onderzoek)? Check de website van vogelbescherming of SOVON