Bosbrand in Prinsenbosch te Chaam, Noord Brabant

Bij een bosbrand in het Prinsenbosch te Chaam afgelopen zondag zijn veel struiken en kleine bomen verbrand. In totaal is van circa 60 hectare de ondergroei verwoest. Grotere bomen lijken geen desastreuze schade te hebben geleden (bron). Tijdens de brand zijn waarschijnlijk veel grondbroeders zoals nachtzwaluw en hagedissen gedood. Na enkele uren is het sein 'brand meester' gegeven. Ondanks de direct verwoestende effecten kunnen bosbranden op termijn juist een positief effect hebben op de soortenrijkdom van gebieden. Of dit voor het prinsenbosch en omgeving geldt zal in de toekomst blijken.

Lees hier meer over onderzoek naar bosbranden door de Wageningen UR.