• Rode Lijsten

Rode Lijsten

Rode lijsten zijn in opdracht van het ministerie opgestelde overzichten van de zich in Nederland voortplantende bedreigde flora en fauna. Rode lijsten zijn gebaseerd op de trend en de zeldzaamheid. De lijsten hebben geen wettelijke status maar een signaalfunctie. De lijsten fungeren als leidraad voor beleid. Op de Rode lijst staat tevens beschreven welke beheersmaatregelen getroffen kunnen worden door terreinbeherende organisaties.

De soorten worden als volgt gecategoriseerd; uitgestorven op wereldschaal (UW), in het wild uitgestorven op wereldschaal (UWW) verdwenen uit Nederland (VN), in het wild verdwenen uit Nederland (VNW), ernstig bedreigd (EB), bedreigd (BE), kwetsbaar (KW).

Blom Ecologie tracht in haar adviezen voor zover mogelijk rekening te houden met de Rode lijstsoorten. Voor meer informatie kunt contact opnemen via info@blomecologie.nl of www.mineleni.nederlandsesoorten.nl