• Ecologische Hoofdstructuur

Ecologische Hoofdstructuur

De Ecologische Hoofdstructuur is in 1990 geïntroduceerd om de achteruitgang van natuurgebieden en de biodiversiteit tegen te gaan. De EHS vormt een nationaal netwerk van grote (nog te realiseren) natuurgebieden en robuuste verbindingen. De natuurgebieden en verbindingen bestaan onder andere uit de 20 landschappen, landbouwgebieden met agrarisch natuurbeheer, grote wateren en nieuw in te richten gebieden.

Ruimtelijke ingrepen in de EHS zijn in principe niet toegestaan mits er geen alternatieven zijn, er sprake is van een groot openbaar belang en alle schade wordt gecompenseerd. Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk voor de realisatie van de EHS.