• Duurzaam ondernemen (MVO)

Duurzaam ondernemen (MVO)

Blom Ecologie B.V. is zich er van bewust dat we leven en werken in een wereld vol grote uitdagingen ten aanzien van milieu, maatschappelijke en sociaal-economische vraagstukken. Dit vraagt om een toekomstbestendige bedrijfsstrategie en ondersteuning van waardevolle initiatieven en projecten. Onderstaand geven we u een indruk hoe we hier inhoud aan geven en wat we willen bereiken.


Onze bedrijfsvoering

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden wordt rekening gehouden met de impact op onze leefomgeving. Concreet betekend dit onder andere het volgende:

  • rapportages, notities en adviezen worden in principe digitaal aangeleverd, hardcopy is alleen op verzoek mogelijk;
  • hardcopy rapportages, notities, adviezen en overige copy's worden uitsluitend op FSC-papier geprint;
  • veldwerkzaamheden worden inprincipe voor, na en tussen de ochtend- en avondspits uitgevoerd; 
  • de bedrijfsinformatie en interne communictie vindt plaats middels een online platform.;
  • jonge, energiezuinig auto's niet ouder dan 2013;
  • volledige digitalisering van de project- en financiele administratie.

Ondertussen werken we aan verbetering en willen we de volgende zaken bereiken:

  • volledige digitale opnames van projectelocties tijdens veldbezoeken;
  • (volledig) duurzame energievoorziening van ons kantoor.

BREEAM

Blom Ecologie B.V. is participant van van de Dutch Green Building Council. Het DGBC voert het BREEAM-Nl keurmerk. BREEAM-NL is het instrument om integraal de duurzaamheid van nieuwe gebouwen, bestaande gebouwen, gebieden en sloopprojecten te meten en te beoordelen. Als ecologisch adviesbureau leveren we met name een bijdrage aan vraagstukken rondom het aspect Landgebruik & Ecologie.


Sponsoring en maatschappelijke betrokkenheid

Blom Ecologie B.V. voelt zich betrokken bij (inter)nationale, regionale en lokale projecten die raakvlak hebben met maatschappij, cultuurhistorisch en natuurbehoud & -ontwikkeling. Organisaties of specifieke projecten worden door Blom Ecologie B.V. (financieel) ondersteunt. Deze ondersteuning vertaalt zich tevens in actieve betrokkenheid bij lokale en regionale evenementen.

Lid MAF Business Club: Misson Aviation Fellowship is een christelijke organisatie die als belangrijkste doelstelling heeft om luchttransport te bieden om humanitaire hulp mogelijk te maken in moelijk bereikbare gebieden in m.n. Oceanie en Afrika.