• ecologisch werkprotocol

Ecologisch werkprotocol

Als uit verkennend onderzoek blijkt dat kwetsbare planten en dieren aanwezig zijn op een locatie waar werkzaamheden uitgevoerd gaan worden kan een ecologisch werkprotocol onderdeel uitmaken van de voorschriften. In een ecologisch werkprotocol worden maatregelen beschreven die schade aan kwetsbare natuurwaarden voorkomen of minimaliseren (mitigeren).

De maatregelen worden duidelijk en stapsgewijs geformuleerd zodat voor iedereen duidelijk is wie wat doet en wanneer. Veelal zullen maatregelen worden getroffen die ertoe leiden dat beschermde planten en dieren tijdens de meest kwetsbare periodes niet worden verontrust. Een veel toegepaste maatregel is de uitvoering van werkzaamheden buiten het broedseizoen van vogels. In het werkprotocol wordt tevens beschreven hoe de communicatie tijdens het project verloopt en welke procedure gevolgd dient te worden bij calamiteiten.

Veel voorkomende werkzaamheden waarbij een ecologisch werkprotocol onder andere toegepast wordt zijn; baggerwerkzaamheden, sloop van (grootschalige) objecten, aanleg van infrastructuur, natuurvriendelijke oevers en nieuwbouw van vastgoed.

Bent u ook van plan om (grootschalige) inrichtingswerkzaamheden uit te voeren? Laat eerst checken of er geen beschermde soorten gebruik maken van het plangebied. Wellicht is een ecologisch werkprotocol noodzakelijk. U kunt vrijblijvend contact opnemen voor meer informatie of een offerte middels info@blomecologie.nl of via 0418 820 288

Recentelijk opgestelde instructies:

Werkinstructie kamsalamander

Werkinstructie baggerwerkzaamheden