• BREEAM Landgebruik & Ecologie

BREEAM Landgebruik & Ecologie

BREEAM is een beoordelingssystematiek wat door de Dutch Green Building Council (DGBC) wordt geexploiteerd om de duurzaamheidsprestatie van een gebouw of ontwikkeling te bepalen.

BREEAM bestaat in Nederland momenteel uit vier keurmerken:

  1. Breeam-NL Nieuwbouw en renovatie
  2. Breeam-NL In Use (bestaande gebouwen)
  3. BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling
  4. BREEAM-NL Sloop.

BREEAM staat voor Building Reseach Establishment Environmental Assessment Method. Op basis van 9 categorieen met beoordelingsmodules wordt in een kwalitatieve score van 1 tot 5 sterren (pass-outstanding) uitgedrukt welk duurzaamheidsniveau van toepassing is. Per categorie kunnen een aantal credits worden behaald. De volgende categorieen en bijbehorende waardering worden onderscheiden: management (12%), gezondheid (15%), energie (19%), transport (8%), water (6%), materialen (12,5%), afval (7,5%), landgebruik & ecologie (10%) en vervuiling (10%).

Blom Ecologie kan u adviseren over de categorieen Landgebruik & Ecologie en Water. Als bewijslast voor de onderdelen LE 1, LE 2, LE 4, LE 6 en WAT 6 kunnen wij voor u de benodigde natuurrapportage opstellen. De BREEAM-natuurrapportage bestaat uit een veldonderzoek en literatuuronderzoek waarbij inzichtelijk wordt voor welke (kwestbare) natuurwaarde de projectlocatie potentieel van belang is. Tevens wordt geïnventariseerd op welke wijze het duurzaam medegebruik van bijzondere en zeldzame regionale natuurwaarden versterkt kan worden. Om de kwaliteit en effectiviteit van maatregelen te waarborgen wordt een beheerplan opgesteld. 

Ten behoeve van het keurmerk Nieuwbouw en renovatie (BREEAM-NI) kunnen we voor u een ecologisch werkprotocol opstellen. In het ecologisch werkprotocol worden maatregelen beschreven die schade aan flora en fauna minimaliseren. In het kader van training en implementatie van het werkprotocol kunnen we een toolbox meeting ecologie of korte cursus verzorgen. 

Wilt u een offerte aanvragen of heeft u vragen over een BREAAM-certificatie en de onderdelen Landgebruik & Ecologie en Water? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via 0418 820 288 of stuur een email naar info@blomecologie.nl

Gewicht: 
0