• Ecologisch adviesbureau | Blom Ecologie

Blom Ecologie B.V.

Blom Ecologie B.V. is een ecologisch onderzoeks- en adviesbureau. Met deskundig advies en een flexibele instelling staan we particulieren en bedrijven terzijde bij ecologische vraagstukken. Wij zijn gespecialiseerd in aquatische ecologie en de Wet natuurbescherming. U kunt echter ook voor alle andere ecologische vragen bij Blom Ecologie B.V. terecht. Tevens kunnen wij voor u Flora- en faunawet ontheffingen aanvragen en begeleiden.

Het bureau is opgericht door Johan Blom, als aquatisch eco(techno)loog is hij met name gespecialiseerd in de zoetwaternatuur. Het een sluit echter het ander niet uit; Blom Ecologie B.V. en haar medewerkers verzorgen ook ecologisch advies en onderzoek in andere diciplines. Door een netwerk van groene bureau's, specialisten en partners kan in alle ecologische onderzoeken worden voorzien die voldoen aan de kwaliteitseisen anno nu.

Wij zijn u graag van dienst.